Over ons

Stichting Dalmanoetha

Stichting Dalmanoetha is opgericht om goed te doen met als richtsnoer de Bijbelse boodschap in de breedste zin van het woord. Centraal staan daarbij de begrippen geloof, hoop en liefde. Speciale aandacht heeft de stichting voor kinderen, oudere jeugd en mensen in nood of met beperkte middelen, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ook het behoud van de Nederlandse cultuur en natuur zijn belangrijke thema’s. Onze stichting richt zich vooral op de regio Kaag en Braassem en Haarlemmermeer. De doelstelling wordt breed uitgelegd zolang de kern maar niet uit het oog wordt verloren.

Doelen

Welke doelen steunen we?

Dalmanoetha richt zich vooral op kleine en vaak lokale initiatieven. Wij zoeken ook graag de samenwerking met andere goede doelen in de  regio. Zo helpt Stichting Dalmanoetha de stichting Make a Child Happy Haarlemmermeer, waarbij de aandacht uitgaat naar kinderen uit gezinnen met minder mogelijkheden. Maar ook met Stichting Adamas Inloophuis, voor mensen die zelf of in hun omgeving met kanker te maken hebben, werken we samen. Organisaties als Stichting Eendenkooi Warmond (natuur), de Molenstichting (cultuur), Stichting Sant’Egidio (daklozenhulp Amsterdam) en het Luchthavenpastoraat (geloof) kunnen ook op onze steun rekenen. Zo steunt Dalmanoetha projecten op veel terreinen. 

Het ontstaan

De geschiedenis

Stichting Dalmanoetha is opgericht op 17 mei 2018 door pastor Kees van Lent. Hij was de langstzittende pastoor van de Joannes de Doper parochie in Hoofddorp. Op 12 september 2021 hing hij zijn kazuifel aan de wilgen. Van zijn emeritaat geniet hij op Kaageiland, waar genoeg te doen is. Daarvoor had hij Dalmanoetha al in de steigers gezet en een zestal medebestuurders om zich heen verzameld. Toen de zusters van het Sint Liobaklooster uit Egmond van het uitzicht over de Kaagerplassen stonden te genieten, kwam de associatie met Dalmanoetha op.  Dalmanoetha was de streek waar Jezus met zijn discipelen naar toe voer, nadat hij 4000 mensen wonderbaarlijk had gevoed. En zo hebben zij de naam bedacht.

Informatie over

Het bestuur

Het bestuur van Dalmanoetha bestaat uit zeven personen. Oprichter Kees van Lent hanteert de voorzittershamer. Verder bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Elise van der Leeuw, Utrecht: secretaris

Caroline Bijvoets, Haarlemmermeer: penningmeester

Johan Basmaci, Haarlemmermeer: algemeen lid

Jan Biemond, Kaag en Braassem: algemeen lid

Ria Stolk, Aalsmeer: algemeen lid

Patrick Gunther, Haarlemmermeer: algemeen lid

 

Stichting Dalmanoetha

Een impressie

Hieronder een greep uit de goede doelen die in het verleden door Dalmanoetha zijn gesteund.